ArcheoDepot is een gemeenschappelijke Data Service Archeologie van en voor overheden die eigenaar zijn van roerende archeologische monumenten. Roerende archeologische monumenten zijn archeologische monumenten die niet ter plekke in de bodem behouden konden blijven. De monumenten worden– na opgraving – digitaal bewaard en ontsloten via ArcheoDepot.nl. 

ArcheoDepot is het aanleveringsloket om opgegraven archeologische monumenten digitaal duurzaam te bewaren en te ontsluiten voor tentoonstellingen en toekomstig wetenschappelijk onderzoek.

Archeologische bedrijven kunnen via deze website digitale onderzoeksdocumentatie aan archeologische depots aanbieden. Zie hiervoor het menu 'Pakbon'. Er is een publieke zoekservice voor vondsten en projecten in Archeodepot. Zie hiervoor in het menu 'Zoeken'. Een toegang tot de collecties via Open Data is nog in ontwikkeling.