AANLEVERING ARCHEOLOGISCHE OPGRAVINGSGEGEVENS

https://fd9.formdesk.com/gboprod/Aanmelden_Pakbon_Update

Deelnemende partijen voor goedkeuring en digitale aanlevering vondsten en documentatie Provinciaal Depot Bodemvondsten en E-depot DANS:

Deelnemende partijen voor aanlevering E-depot DANS:
Neem eerst contact op met

Provincie Flevoland
Contact: tineke.roovers@batavialand.nl

Provincie Zuid-Holland
Contact: archeologischdepot@pzh.nl


Bij de volgende provincies kunt u vooralsnog NIET digitaal via dit E-Formulier aanleveren: