ArcheoDepot is het aanleveringsloket voor archeologische bedrijven. Sinds 2011 is het wettelijk verplicht de documentatie van archeologische opgravingen ook compleet digitaal aan te leveren. ArcheoDepot vormt een garantie dat archeologische monumenten digitaal duurzaam behouden blijven.

Het initiatief voor deze service komt voort uit een wens van het Rijk en het bedrijfsleven om één aanleveringsloket te creëren waar bedrijven digitaal hun opgravingen kunnen aanleveren aan de eigenaren van de vondsten. De originele onderzoeksdocumentatie wordt duurzaam gearchiveerd bij het landelijk e-depot DANS.

ArcheoDepot.nl wordt beheerd door de unit GBO van BIJ12. BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de samenwerkende provincies en werkt behalve voor provincies ook voor andere overheden.